تاريخ : جمعه ۷ اسفند۱۳۸۸ | 0:9 | نویسنده : mokhber
منابع آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۸۹

لیست منابع جدید آزمون نظام مهندسی ورود به حرفه مهندسان در سال ۸۹

توجه: موارد زير مربوط به  آخرين آزمون برگزار شده (ارديبهشت ماه 89)  مي‌باشد:

 

رشته عمران (محاسبات)

·        اصول و مباني بارگذاري ساختمان و مبحث ششم (1385)

·        اصول و مباني تحليل سازه‌ها (در حد سرفصل‌هاي رسمي دانشگاهي)

·        اصول و مباني مكانيك خاك و مهندسي پي و مبحث هفتم (1388)

·        اصول و مباني طراحي و اجراي ساختمانها با مصالح بنايي و مبحث هشتم(1384)

·        اصول و مباني طراحي و اجراي ساختمانهاي بتني و مبحث نهم (1388)

·        اصول و مباني طراحي و اجراي ساختمانهاي فولادي و مبحث دهم(1387)

 

 

رشته عمران (نظارت)

·        قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (1374)

·         مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)

·         مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1382)

·        مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)( 1385)

·        مبحث هفتم (پي و پي‌سازي) (1388)

·         مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1384)

·        مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه) مصوب 1388 و تكنولوژي بتن (مطابق سرفصلهاي رسمي دانشگاهي)

·        مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي) (1387)

·        مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها) ( 1383)

·        مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)

·        راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) (1386)

·        راهنماي قالب‌بندي ساختمانهاي بتن‌آرمه (1382)

·        * تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي)

·         * روشها و جزئيات اجرايي ساختمان

 

رشته تاسيسات برقي

·        قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1375 و 1374)

·        مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)(1384)

·        مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)

·        مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها) (1382)

·        مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي(1387)

·        راهنماي مبحث سيزدهم( طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها) (1382)

·      *  طرح و اجراي تأسيسات برقي

 

رشته تاسيسات مكانيكي

·        قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1374 و1374)

·        مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)(1384)

·        مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)

·        مبحث چهاردهم (تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع) (1380)

·        مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي) (1387)

·        مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي)

·        مبحث هفدهم (تأسيسات لوله‌كشي و تجهيزات گاز طبيعي ساختمانها)(1387)

·        مبحث نوزدهم ( صرفه جويي در مصرف انرژي)

·        * طرح وا جراي تأسيسات مكانيكي

 

 

رشته شهرسازي

·        قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1375 و 1374)

·        مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)

·        مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1387)

·        مبحث بيستم( علائم و تابلوها)(1384)

·    حقوق، قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه)

·        مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

·        * اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه نقشه كشي و آمار

 

رشته نقشه برداري

·        قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1375 و 1374)

·        مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)

·        مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1387)

·        مبحث بيستم( علائم و تابلوها)(1384)

·    حقوق، قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه)

·        مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

·        * اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه نقشه كشي و آمار

 

رشته ترافيك

  • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن

  • مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن) (1384)

  • آئين‌نامه طراحي راههاي شهري، مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري

  • * اطلاعات لازم در مورد مطالعات ترابري  و طرحهاي ساماندهي ترافيك

  • * طراحي جزئيات فني و مهندسي معابر و تقاطع‌ها

 
* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
  • تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
  • تذكر2 : در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
  • تذكر3 :آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

   • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ